Ik ben student. Hoe kom ik aan een Studenten OV-chipkaart?

Nieuwe studenten ontvangen automatisch* het aanvraagformulier Studenten OV-chipkaart op het bij de Dienst Uitvoering Onderwijs bekende postadres, 2 weken na de bevestiging toekenning van het studentenreisproduct (bij toekennen studiefinanciering). Als je er zeker van wilt zijn dat je op tijd je Studenten OV-chipkaart ontvangt, stuur dan het aanvraagformulier volledig ingevuld binnen 2 weken op. Je ontvangt jouw Studenten OV-chipkaart na 3 weken op het verzendadres dat je op het aanvraagformulier hebt aangegeven.

* studenten die geen burgerservicenummer hebben voor ingangsdatum van het studentenreisproduct, een OV-vergoeding buitenland (gaan) ontvangen of een buitenlands (post)adres hebben, krijgen geen aanvraagformulier Studenten OV-chipkaart toegestuurd. Ook studenten die reeds in bezit zijn van een Studenten OV-chipkaart krijgen geen aanvraagformulier toegestuurd.

Ontvang je al enige tijd studiefinanciering en heb je nog geen Studenten OV-chipkaart? Vraag via deze site een aanvraagformulier Studenten OV-chipkaart aan. Als je deze juist en volledig invult, ontvang je jouw studenten OV-chipkaart binnen 3 weken thuis. Je hoeft dus niet meer naar het postkantoor.

De Studenten OV-chipkaart kan alleen worden verstuurd naar een ontvangstadres in Nederland.

Ik heb een andere Studenten OV-chipkaart ontvangen (uiterlijk) dan andere studenten. Kan dat kloppen?
Dat kan kloppen. Er zijn twee verschijningsvormen van de Studenten OV-chipkaart: één met een gekleurd OCW-logo op de voorkant en een witte achterkant met tekst, en één met een zwart OCW-logo op de voorkant en een wei met koeien op de achterkant. Beide kaarten zijn specifiek ontwikkeld om er het studentenreisproduct op te laden en hebben dezelfde functionaliteit.