Tot wanneer kan ik een pasfoto inleveren voor mijn Studenten OV-chipkaart?

Vanaf 1 december 2009 geeft het Postkantoor geen aanvraag-/pasfotoformulieren Studenten OV-chipkaart meer uit. Via deze site kun je een Studenten OV-chipkaart aanvragen.

Let op: nieuwe studenten ontvangen automatisch* een aanvraagformulier voor de Studenten OV-chipkaart op het bij Dienst Uitvoering Onderwijs bekende postadres, binnen 2 weken na de bevestiging van toekenning studiefinanciering inclusief het reisproduct. Als je het aanvraagformulier volledig en juist invult en retourneert, ontvang je binnen 3 weken je Studenten OV-chipkaart thuis.

* studenten die geen burgerservicenummer hebben voor ingangsdatum van het studentenreisproduct, een OV-vergoeding buitenland (gaan) ontvangen of een buitenlands (post)adres hebben, krijgen geen aanvraagformulier Studenten OV-chipkaart toegestuurd. Ook studenten die reeds in bezit zijn van een Studenten OV-chipkaart krijgen geen aanvraagformulier toegestuurd.